Artists of the Pokrovsky Ensemble
(only a year of starting work in the ensemble )

 

1973

Dmitri Pokrovsky
Tamara Smyslova
Alexander Danilov
Natalia Mikhaleva
Victor Petrov
Vladimir Popov
Valery Potravnyov

 

1974

Olga Martynova
Yuri Moiseyev
Lyudmila Moiseeva
Tatiana Petrova

 

1975

Irina Brazgovka
Eugene Rudneva

 

1976

Catherine Kozmina (Zorina)

 

1977

Andrei Kotov

 

1978

Valentina Burova
Oleg Gordienko
Andrey Kabanov
Irina Kozlova
Eugene Kostina
Olga Kochergina
Alexander Kurdyumov
Nina Savelieva
Natalia Silantyeva
Dmitry Chupatov

1979

Fedor Antsiferov
Boris Bazurov
Alexander Gapurov
Felix Ivanov
Lyudmila Kavalerchik
Emma Piontkovskaya
Irina Smurygina
George Kheresko
Eugene Chernaya

 

1980

Vladimir Alekseev
Alexander Bordzilovsky
Catherine Korsunskaya

1981

Vladimir Ivanov
Anna Konuhova
Elena Sidorenko (Sergeyeva)

 

1982

Elena Grebennikova
Catherine Mazova
Maria Nefedova                                                                                                                               
Eugene Vedernikov

 

1983

Elena Amirbekyan
Elena Komlenko
Olga Kuzyashina

 

1984

Victor Kalyan
Kevin Moss 
Vladimir Teplov

 

1985

Sergey Zhirkov
Dmitry Fokin

 

1986

Arthur Partosh
Nina Savitskaya

 

1987

Sergei Grigoriev
Irina Ponomareva
Sergei Popov

 

1988

Ramiz Ahundov
Marina Balashova
Alexei Koljada
Olga Koljada
Olga Yukecheva

 

1989

Oleg Kiselyov
Nadezhda Pokrovskaya

 

1990

Arthur Berezin
Irina Gorskova
Svetlana Dorokhova
Valentina Kozlova
Alexander Kondyurin
Tatiana Neklyudova
Natalia Petrova
Michael Udy
Irina Shishkina

 

1991

Alexander Gordienko
Dmitry Kozlov
Evgeny Kozlov
Galina Parinova

 

1992

Irina Shelestova

 

1993

Tatiana Alexeeva
Alexander Barabash
Sergey Vasiliev
Dmitry Grishin
Irina Ivashkina
Michael Korzine
Alexander Pryanikov
Paul Skitikov
Svetlana Sorokina-Subbotina
Marina Cherkashina

 

1994

Vladimir Bystrov
Oleg Kazancheev
Alevtina Popova
Eugene Tarasov
Igor Chaplynsky
Mikhail Timofeev
Anatoly Sheludyakov

 

1995

Rodion Venkov
Oleg Dobrynin
Natalia Sharai

 

1996

Anton Batagov
Vladimir Dybsky

 

1997

Andery Samsonov
Evgeny Harlamov
Sergey Zvelenev

 

1998

Michael Stepanich

 

2004

Anton Batagov
Vladimir Dybsky

 

2006

Alexey Tabatchikov

 

2009

Ludmila Cherkashina
Anton Shlevis

 

2011 

2012

 

2014

Nikita Kulakov

Elena Minulina

 

Svetlana Pylaeva                                                                                                                            Victoria Tulskaya